Aanbod

--------------------
Wij bieden begeleiding aan bij onder andere:
-Problemen met rekenen (automatiseren, breuken, tafels enz.)
-Leesproblemen (leesachterstand, begrijpend lezen, leessnelheid enz.)
-Spellingsproblemen
-Ontwikkeling op sociaal emotioneel gebied
-Begeleiding bij woordenschatontwikkeling
-Begeleiding bij oudergesprekken op de school van het kind

Bovenstaande begeleiding vindt in principe plaats op ons kantoor.
In overleg is begeleiding bij u thuis of op de school mogelijk.

Quote

Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think (Albert Einstein)