Wat is RT?

--------------------
Wat is remedial teaching?
Wat is remedial teaching nou eigenlijk? Een remedial teacher is een speciaal geschoolde leerkracht die hulp verleent aan leerlingen met leerproblemen (bron: Wikipedia en vandale.nl).
Remedial teaching en bijles worden nog al eens met elkaar vergeleken.
Remedial teaching gaat echter verder dan bijles.
Er wordt gekeken naar de leerbehoeften van uw kind en er wordt onderwijs op maat geboden.
In een gesprek met de ouders wordt gekeken naar de leerproblemen van het kind.
Ook uw kind zelf wordt bij het behandelplan betrokken.
Middels een gesprek worden de leerproblemen besproken en kan uw kind aangeven op welke wijze het graag geholpen zou willen worden.
Indien nodig zoekt de remedial teacher ook nog contact met school voor een uitgebreidere inventarisatie van de leerproblemen.
Vervolgens wordt een behandelplan op maat gemaakt die aansluit bij de leerbehoeften van uw kind.
Dit behandelplan maakt gebruik van gespecialiseerde technieken, instructieprincipes en benaderingen die uitgaan en gericht zijn op de specifieke ondersteuning van uw kind (bron: www.lbrt.nl).
Middels dit behandelplan wordt voor een bepaalde of onbepaalde tijd gewerkt met uw kind en begeleiding op maat geboden.
Tussentijds zal geƫvalueerd worden of de begeleiding passend is en gecontinueerd zal worden of aangepast dient te worden.

.

Quote

Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think (Albert Einstein)