Gratis boekenuitleen?

--------------------
Uit ervaring weet ik hoe essentieel het is dat dyslectische kinderen gemotiveerd
worden in het lezen.
Lezen is namelijk de sleutel voor hun gehele verdere toekomst.
Echter uit ervaring weet ik ook dat weinig dyslectische kinderen toegang hebben
tot de juiste boeken die aansluiten bij hun leeftijdsniveau en leesniveau.
Vandaar dat ik begonnen ben met het opstarten van een boekenuitleen speciaal
voor deze dyslectische en leeszwakke leerlingen.
Zodat juist voor hen het leesplezier vergroot kan worden en zij toegang krijgen
tot geschikte boeken.
Het lenen van deze boeken voor dyslectische en leeszwakke kinderen is gratis.
Boeken kunnen op afspraak uitgezocht en opgehaald worden.
Wees welkom!

t